Liên hệ VSIP Bắc Ninh

Số 1 Đường Hữu Nghị, KCN Đô Thị và Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

 0973 443 469

 dinhcongdat111190@gmail.com